Το Λογιστικό γραφείο TAXPOINT ιδρύθηκε το 1990 από την Κατερίνα Πλιώτα, κάτοχο άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’ τάξης. Το TAXPOINT παρέχει όλες τις οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε είδους επιχείρηση, ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιώτης.

Οι γνώσεις και η πλούσια εμπειρία που διαθέτουν τα στελέχη του TAXPOINT, καθώς και η σύγχρονη τεχνολογική υποδομή που χρησιμοποιείται, δημιουργούν την σιγουριά για τις ποιοτικά άρτιες υπηρεσίες που παρέχονται.

Η αξιοπιστία, το κύρος, η σοβαρότητα, η φιλικότητα και η συνεχής συνεργασία είναι για μας οι θεμελιώδεις όροι, τα ασφαλή κριτήρια, οι εγγυήσεις και τα συστατικά στοιχεία της επιτυχούς επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης.
TΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA